آخرين دروس ارائه شده
اين درس مخصوص دفاتر پيشخوان دولت 10 استان کشور مي باشد که تنها با پرداخت 5000 تومان در اين دوره ثبت نام نمايند.
اين درس در چند روز آينده در دسترس کاربران محترم قرار مي گيرد. اين درس مخصوص دفاتر پيشخوان دولت 10 استان کشور مي باشد که تنها با پرداخت 5000 تومان در اين دوره ثبت نام نمايند.
اين درس مخصوص دفاتر پيشخوان دولت 17 استان مرزي کشور مي باشد که تنها با پرداخت 8000 تومان در اين دوره ثبت نام نمايند.
اين درس مخصوص دفاتر پيشخوان دولت مي باشد و آنها مي توانند با پرداخت مبلغ 20000 تومان در اين دوره ثبت نام نمايند.
ورود به سامانه
در صورتی که تاکنون در فراخوان طرح املاک شرکت نکرده اید . اینجا کلیک کنید.
فرم ورود به سامانه
نام کاربري و رمز عبور نبايد از 6 حرف کمتر باشند
نام کاربري
رمز عبور